OSP Ochla

                     Witamy serdecznie druhów, sympatyków oraz  miłośników Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochli. Otwieramy stronę internetową drugiej  społecznej organizacji, działającej na terenie naszej wsi. Działalność OSP w Ochli datuje się od wczesnych lat, po wyzwoleniu tych ziem. Pierwszymi organizatorami OSP byli przesiedleńcy z terenów Polesia  np. Pan Adam Radziwoński, osadnicy z terenu Wielkopolski Pan Kazimierz Jankowiak, oraz bracia  Tajchertowie z Panem Gracjanem na czele. Jak każda organizacja społeczna działające nieprzerwanie przez długie lata, miała wzloty i upadki. Jednak zapał  ludzi z młodszego pokolenia członków i sympatyków, tu należy wymienić druhów Janusza Olichwera, Henryka Gonciarza,  nie pozwoliła  upaść tej szlachetnej organizacji.

Minęły  lata i przyszła kolejna zmiana pokoleń. Obecna OSP posiada drużynę młodzieżową żeńską, członkiniami są również dziewczęta, a także  Panie mężatki. Duże zasługi w powołaniu zastępu żeńskiego ma druh, wcześniejszy komendant Piotr Łotysz. 

W maju 2008 roku po gruntownej przebudowie i modernizacji oddano do użytku remizę. Budynek obecnie spełnia wymogi jednostki pożarniczej, a także ratownictwa, w tym drogowego.

Jednostka OSP nawiązała  wzajemne kontakty, oraz współpracę, na mocy podpisanego Aktu Partnerskiego pomiędzy Ochlą a Drehnow w gminie Peitz z jednostką OSP w Drehnow. Współpraca układa sie pomyślnie. Drużyna OSP z Ochli uczestniczy w ćwiczeniach, zawodach strażackich, pokazach i innych okazjonalnych imprezach organizowanych po tamtej stronie Nysy.    W 2010 roku 15 sierpnia uczestniczyła w uroczystym otwarciu nowej remizy w Drehnow. Należy podkreślić, że nasze pierwsze kontakty z Niemcami  miały pionierski  charakter i były pierwszym wydarzeniem w naszej gminie. Obecnie kontakty są poszerzone o wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Zielona Góra.

           Obecnemu Zarządowi składamy życzenia owocnej pracy, na niwie społecznej służby dla dobra obywateli.

OSP OCHLA LICZY 35 CZŁONKÓW W TYM:

 • DWÓCH CZŁONKOÓW CHONOROWYCH
 • JEDNĄ DRUŻYNĘ MDP ( MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA)
 • JEDNĄ DRUŻYNĘ KDP ( KOBIECA DRUZYNA POŻARNICZA

ZARZĄD OSP W OCHLI:

 • PREZES – BRTŁOMIEJ BRODKO
 • WICE PREZES NACZELNIK – PIOTR ŁOTYSZ
 • SEKRETARZ – KATRZYNA BARAŃSKA
 • SKARBNIK – LIDIA LECHOCKA
 • SEKRETARZ – MARIKA SOKOŁOWSKA

CZŁONEK – PAULINA TAJCHERT

KOMISJA REWIZYJNA OSP W OCHLI:

 • PRZEWODNICZĄCY – ALEKSANDRA UGLIK
 • Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO  – KAROL SZYMAŃSKI
 • SEKRETARZ – MONIKA BRODKO

PODZIAŁ BOJOWY:

 • BARTŁOMIEJ BRODKO
  STRAŻAK-RATOWNIK- DOWÓDCA SEKCJI
 • WITOLD SZYMAŃSKI
  KIEROWCA-STRAŻAK –RATOWNIK- DOWÓDCA SEKCJI
 • KAROL SZYMAŃSKI
  KIEROWCA –STRAŻAK-RATOWNIK
 • KAMIL WIŚNIEWSKI
  STRAŻAK -RATOWNIK- DOWÓDCA SEKCJI
 • PIOTR STOŻEK
  KIEROWCA – STRAŻAK – RATOWNIK
 • RAFAŁ ŻELAZNY
  KIEROWCA -STRAŻAK- RATOWNIK
 • TOMASZ SAWICKI – STRAŻAK
 • KRYSTIAN FILIPOWICZ – STRAŻAK
 • ŁUKASZ ŁOTYSZ – STRAZAK
 • PIOTR ŁOTYSZ – STRAZAK – DOWÓDCA SEKCJI
 • KAMIL MALINOWSKI – STRAŻAK
 • TOMASZ OPARSKI – STRAŻAK

SPRZĘT OSP

 • ŚREDNI SAMOCHÓD POŻARNICZY GBA 2,5/16 STAR 244
 • POMPA SZLAMOWA
 • POMPA PŁYWAJĄCA
 • MOTOPOMPA DAIHATSU
 • AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY
 • PILRKA DO DRZEWA
 • PILARKA DO STALI I BETONU
 • DRABINA POŻARNICZA D10W
 • PODSTAWOWY SPRZĘT GAŚNICZY

                                                                                          

 

%d blogerów lubi to: