O Nas

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Ochla – jest organizacją pozarządową. Działalność oparta jest o społeczną pracę członków. Na jego czele stoi prezes – wybierany z pośród wybranych , na walnym zebraniu, członków Zarządu..

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy 5 osób – Tadeusz Chrystowicz jako pomysłodawca oraz wspierający pomysł – Klinowski Henryk, Poźniak Jerzy, Smoliński Czesław i Uglik Eugeniusz . Spotkanie inicjatywne odbyło się w październiku 2002 na wieży Bismarcka, opodal Wzgórz Piastowskich w Zielonej Górze.

Cele stowarzyszenia

♦ integrowanie osób i instytucji zainteresowanych promocją i rozwojem wsi Ochla,

♦ propagowanie i promowanie działalności gospodarczej, kulturalnej, naukowej, sportowej i turystycznej wsi Ochla na terenie gminy

♦ prezentowanie we wsi Ochla, a także na terenie kraju i zagranicą znaczących osiągnięć gospodarczych, artystycznych, kulturalnych, naukowych i sportowych mieszkańców i instytucji wsi Ochla

♦ współpraca z organizacjami zagranicznymi, których cele są zbieżne z celami

statutowymi Stowarzyszenia.

Ponadto:

Stowarzyszenie dąży do utrwalania i rozwijania wiedzy o przeszłości naszej miejscowości i podtrzymywania więzi pomiędzy byłymi mieszkańcami Ochelhermsdorf ( niemiecka nazwa Ochli do 1945 r ) oraz współpracy z zainteresowanymi osobami oraz instytucjami.

Cel staramy się to osiągać poprzez organizowanie spotkań, wspólnych imprez, wycieczek ,a także w innych formach.

Naszymi członkami są zarówno dawni mieszkańcy Ochelhermsdorf, mieszkańcy miejscowości Drehnow w gminie Peitz, jak i obecni mieszkańcy Ochli.

Lista członków założycieli:

1. Chrystowicz Tadeusz

2. Uglik Eugeniusz

3.Klinowski Henryk

4. Poźniak Jerzy

5. Smoliński Czesław

6. Towpik Witold

7. Towpik Wacław

8. Łotysz Sławomir

9. Uglik Sabina

10 Sokołowska Stanisława

11. Nowak Eugenia

12. Sarnowski Zbigniew

13. Soppa Mieczysław

14. Sokołowski Bogdan

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Ochla – wybrany na walnym zebraniu w dniu 21.01.2011.

Funkcja Imię i nazwisko
Prezes Tadeusz Chrystowicz
Wiceprezes Brygida Bossenz
Wiceprezes Fritz Kschammer
Sekretarz Jerzy Poźniak
Skarbnik
Członek Edyta Kosowska-Pallasch
Członek Roman Cieślewicz

Komisja rewizyjna

Funkcja Imię i nazwisko
Przewodniczący Zyta Dubicka
Wiceprzewodniczący Henryk Klinowski
Sekretarz
Członek Czesław Rybiński
Członek

Nadmienić należy, że w ramach podpisanego Aktu Partnerskiego, członkami Stowarzyszenia zostali mieszkańcy wsi Drehnow w Gminie Peitz. Składkę członkowską za mieszkańców , członków z Drehnow opłaca biuro Gminy Peitz.

%d blogerów lubi to: