Category Archives: Z życia Ochli

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 w Ochli

Na wiosnę tego roku  przystąpiono do” Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 279” ( oficjalna nazwa w tytule projektu ), na odcinku  ulicy Kożuchowskiej.  Cieszą się mieszkańcy przedmiotowej ulicy, cieszą się dzieci chodzące do szkoły, że w końcu będą miały bezpieczne dojście do szkoły. Cieszą się także kierowcy, można by rzec jest wiele powodów do zadowolenia. Smuci jednak jeden fakt, który miał miejsce na początku robót.

Otóż, koło 9 maja br. pracownicy firmy generalnego wykonawcy robót, przystąpili do rozbierania części chodnika w ulicy Zielonogórskiej ( droga powiatowa nr 1071 F ) w sąsiedztwie posesji nr 38. Na pytanie mieszkańców tej posesji, czego szukają, odpowiedzieli, że będą robić przekładkę wodociągu biegnącego w ul. Zielonogórskiej, ponieważ ulica zmienia właściciela i nowemu właścicielowi ( Zarząd Dróg Wojewódzkich ) nie odpowiada uzbrojenie podziemne w ulicy i musi być przełożone poza jezdnię, ( w tym przypadku  w chodnik ). Pracownicy posiadali mapę z projektu ,na  której widnieje projektowany odcinek wodociągu, do ułożenia w chodniku, z miejscem włączenia, w chodniku , do wodociągu wiejskiego z rur  PCV pod ciśnieniem koło 4 atm ale nie mającym nic wspólnego z wodociągiem w ulicy, którego sprawa dotyczy. Wodociąg biegnący w ulicy, jest wodociągiem, nazwanym przez mieszkańców „ poniemieckim” , w którym płynie woda pod ciśnieniem grawitacyjnym ( samo wypływy ze studni ) i ten odcinek wodociągu należało wyłączyć z użytkowania. Do takiego wniosku doszliśmy razem z pracownikami, po wnikliwym wyjaśnianiu o co chodzi? Z naszej strony wskazaliśmy miejsce, gdzie należy dokonać tzw. odkrywki, aby wskazać miejsce ewentualnego włączenia projektowanego odcinka.  Na naszą prośbę, aby wykop wykonywać ręcznie, ponieważ brama wjazdowa na posesję musi być przejezdna, pracownicy do  prośby dostosowali się. Po ustaleniu miejsca włączenia projektowanego odcinka wodociągu, dokonano dalszego wykopu – około 50,0 m  i ułożono rurę wodociągową z PE o średnicy 100 mm. W międzyczasie, piszący te słowa, poinformował  zarządców dróg o zaistniałych nieścisłościach, oraz to, że w tym momencie są  prowadzone roboty  niezgodne z projektem.

          Za kilka dni przyjechało 3 dżentelmenów, jeden z twarda teczką, popatrzyli, podumali i jak należy domniemać, kazali zasypać wykop, w takim stanie prac jaki jest! W następnych dniach wykop zasypano, grunt nasypowy zagęszczono zagęszczarką, co mogło spowodować zgniecenie pustej rury ułożonej w chodniku. Przywrócono do stanu pierwotnego chodnik, przy wydatnej fizycznej pomocy mieszkańców posesji nr 38. I pracownicy więcej się nie pokazali.

Nadmienić należy, że nie dokonano pomiaru geodezyjnego, powykonawczego wbudowanej rury ! ( a to jest obowiązek wykonawcy ).  W przyszłości, w razie potrzeby wykonania wykopu, nie będzie nic wiadomo o wbudowanej  rurze, a ewentualni odkrywcy znajdą w niej  powietrze z 10.05.2011 roku! 

 Znane są z prasy i innych mediów przypadki budowania mostu wzdłuż rzeki, drogi do nikąd, wobec tego dlaczego nie można zakopać pustej rury, nikomu niepotrzebnej ?

 Szanowni drogowcy.

Będziemy uważnie śledzić Wasze dalsze poczynania na niwie rozbudowy ul. Kożuchowskiej.

 Życzymy Państwu wiele innych, równie ciekawych pomysłów.

Tylko prosimy Was, nie za nasze pieniądze!!!

Festyn rodzinny

Rada parafialna z Ochli zaprasza na festyn  rodzinny organizowany z okazji  UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWEJ KU CZCI NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY, który odbędzie się dnia  26.czerwca 2011 godz. 14.00 w parku wiejskim w Ochli.