Program Rozwoju i Odnowy Wsi Ochla

W OPRACOWANIU UCZESTNICZYLI:

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Ochla: Tadeusz Chrystowicz
 2. Ludowy Klub Sportowy „Zorza” w Ochli: Mieczysław Soppa
 3. Zespół Parafialny Caritas w Ochli: Mirosław Wałecki
 4. Rada Sołecka w Ochli: Czesław Smoliński

Autor zdjęć: Henryk Klinowski

Graficznie opracował: Jerzy Poźniak

Ochla grudzień 2003r

PROGRAMU ROZWOJU I ODNOWY WSI OCHLA

1. STAN ISTNIEJĄCY

1.1.OCHLA – miejscowość położona po południowej stronie miasta Zielona Góra, od południa przylega do wzgórz Wału Zielonogórskiego. Ochla stanowi jedną z 17 -tu miejscowości wchodzących w skład administracyjny Gminy Zielona Góra o statusie wiejskim.

Miejscowość licząca 1515 mieszkańców ( stan na dzień 25.11.2003 r), powierzchnia 2.446 ha, przez okres 45 powojennych lat była miejscowością typowo rolniczą z nielicznymi wyjątkami rzemiosła ( stolarnia, piekarnia, zakład szewski itp. ). Czasy gospodarki rynkowej, słaba klasa ziem uprawnych V i VI, bliskość miasta, możliwość podjęcia pracy, spowodowały nieopłacalność uprawy ziemi. Obecnie nieliczne punkty usługowe, zaniechanie uprawy ziemi, samoczynnie narzucają kierunek rozwoju wsi w stronę turystyki i rekreacji. Szansę rozwoju w tym kierunku dają istniejące obiekty np. SKANSEN , DWÓR należący administracyjnie do Muzeum Etnograficznego, zespół pałacowo – parkowy przy ul.Żagańskiej, wieża neogotycka z 1889 roku, stadnina koni PODKOWA, obiekty byłego Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego Lasów Państwowych, łowisko ryb na osiedlu OSTOJA oraz samo położenie miejscowości. Bliskość miasta, interesujące tereny Wzgórz Piastowskich z amfiteatrem i torem saneczkowym ,wpisują Ochlę w pejzaż wypoczynkowo – rekreacyjny. Istniejące szlaki turystyczne prowadzące z kierunku Wzgórz Piastowskich i ścieżka rowerowa z Zielonej Góry, zbiegają się w skansenie. Poprowadzenie szlaków turystycznych poprzez ciekawe zakątki Ochli, włączając wymienione obiekty pozwoli rozwinąć proponowaną bazę turystyczną, a co za tym idzie utworzy się nowe miejsca pracy. Punkty handlowe małej gastronomii, handlu pamiątkami, bazy noclegowej w gospodarstwach agroturystycznych, są szansą zatrudnienia lub samozatrudnienia.

2. KONCEPCJA ROZWOJU

2.1 W opracowaniu założeń do programu Rozwoju i Odnowy wsi Ochla uczestniczyły miejscowe organizacje społeczne, jako przedstawiciele społeczności wiejskiej:

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Ochla

2. Ludowy Klub Sportowy Zorza

3. Zespół Parafialny Caritas

4. Rada Sołecka

2.2 W świetle założeń planu przestrzennego zagospodarowania wsi, Ochlę docelowo zamieszkiwać będzie około 5 tyś. mieszkańców. Dla tej liczby obywateli, a także biorąc pod uwagę opisane we wstępie walory miejscowości, program przewiduje utworzenie trzech n/w CENTRÓW :

1. SPORTOWO – REHABILITACYJNE

na bazie Ośrodka Jeździeckiego Podkowa i byłego Ośrodka Lasów Państwowych

2. MUZEALNO – KULTUROWE

na bazie Muzeum Etnograficznego „Skansenu” i obiektu Pałacu przynależnego do muzeum oficjalna nazwa – Dworu przy ul. Górnej.

3. REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE

na bazie parku wiejskiego i łowiska ryb.

3. CHARAKTERYSTYKA „CENTRÓW

3.1 Centrum sportowo – rehabilitacyjne

Na bazie istniejących obiektów byłego Ośrodka Szkoleniowego Lasów Państwowych ( fot. l ) przy ul. św.Huberta utworzyć komercyjny ośrodek rehabilitacyjne – leczniczy z możliwością leczenia krioterepią. Położenie kompleksu w enklawie leśnej gwarantuje spokój i ciszę, co w znacznym stopniu przyczyni się do uzyskania dobrego samopoczucia oraz odprężenia psychicznego.


Foto 1

Sąsiedztwo lokalizacyjne ośrodka jeździeckiego PODKOWA ( fot. 2 ) pozwala na prowadzenie rehabilitacji hipoterapią. Ponadto ośrodek prowadzi naukę jazdy konnej, uczy obsługi i opieki nad zwierzętami.


Foto 2

Dogodne warunki lokalizacyjne Ośrodka PODKOWA dają szansę dalszego rozwoju poprzez zorganizowanie możliwości uprawiania amatorsko dyscyplin sportowych, letnich:

– biegi terenowe, kolarstwo przełajowe, zimowych: – biegi narciarskie, jazdy na sankach, kuligi.

Utworzone Centrum rehabilitacyjno – sportowe zlokalizowane jest w pięknej scenerii lasu z dala

od zgiełku ulicy Zielonogórskiej.

W sezonie letnim możliwe jest zbieranie grzybów i jagód.

CENTRUM integrowałoby człowieka ze światem zwierząt i przyrody.

Idąc szlakiem turystycznym lub jadąc rowerem ścieżką rowerową, docieramy na teren Muzeum Etnograficznego „Skansenu”.

3.2. Centrum muzealno – kulturowe

3.2.1. Muzeum Etnograficzne „SKANSEN „

W północnej części miejscowości u podnóża Wału Zielonogórskiego rozległy teren zajmuje ( w ciągłej rozbudowie ) Muzeum Etnograficzne SKANSEN. (Fot. 3 )


Foto 3

W tym niezwykle interesującym miejscu zbiegają się dwa istniejące szlaki turystyczna ze ścieżką rowerową prowadzącą z miasta Zielona Góra. Skansen stanowi centrum kulturoznawstwa, oraz park Budownictwa Ludowego.32 obiekty reprezentuj ą budownictwo 4 regionów, Ziemi Lubuskiej, Dolnego Śląska wschodnich Łużyc oraz zachodniej Wielkopolski. Prowadzona całoroczna działalność poprzez organizowane wystaw, spotkań ludowych twórców, cykliczne imprezy plenerowe jak dożynki, winobranie i wiele innych, wzbudzają ogromne zainteresowanie wśród zwiedzających. Tereny Skansenu odwiedzają liczne wycieczki szkolne, a także goście z zagranicy głównie Niemcy. W br Skansen odwiedziło 25 tyś. osób. Celem naszym jest połączenie Skansenu z Pałacem – historyczna nazwa DWÓR przy ul. Górnej, poprzez budowę ciągu pieszego z możliwością jazdy rowerem.

3.2.2. Szlak rowerowo – pieszy ( foto 4 )

Jako plenerowy łącznik Skansenu i Dworu.

Stąd oglądać można częściową panoramę Ochli i w odleglejszej perspektywie Wzgórza Dalkowskie.


Foto 4

Istniejąca nieutwardzona ul. Grzybowa po jej modernizacji stanowiłaby ścieżkę spacerowo -rowerową od Skansenu do zespołu dworskiego i dalej do zabytkowego kościoła W opracowaniu modernizacji ul. Grzybowej należy przyjąć obsadzenie po dwóch stronach roślinnością wysoką -drzewami lipami.

Przyszłościowa aleja oddzielałaby nowobudowane domostwa , w swojej architekturze nie pasujące do terenu Muzeum Etnograficznego.

3.2.3 Zespół pałacowy – DWÓR (foto. 5 )

Początki budowy datowane są na lata 1684 – 1687. Okazały budynek stanowi obiekt murowany z cegły kamienia polnego, dwukondygnacyjny, w całości podpiwniczony. Dwór jest kryty dachem czterospadowym z pokryciem dachówką. Wybudowany w stylu wczesnobarokowym.


foto 5

Program użytkowy Dworu przewiduje lokalizację sal wystawowych, sali bankietowej, rekwizytornie i inne związane z działalnością zgodną z wytycznymi Konserwatora Zabytków. Zagospodarowanie terenu przypałacowego to, fontanna, ogród różany obiekty do pracy dla twórców ludowych oraz miejsce plenerowej kawiarni.

Centralny dojazd do posesji planuje się od strony ulicy Grabowskich. Po dwóch stronach drogi -ciągu dojazdowego, winny być zlokalizowane punkty handlowe z pamiątkami i małą gastronomią. Zespół dworski wraz byłymi oficynami – obecnie domy mieszkalne, zespolić pierścieniem utwardzonych ulic: Grabowskich, Górnej, Grzybowej, i św. Jadwigi Śląskiej w kierunku ulicy ks. Wł.Terlikowskiego, 3 Maja oraz fragment ul. Zacisze od Żagańskiej do ul. Topolowej z zachowaniem zabytkowego charakteru nawierzchni.

3.2.4 Oficyny dworskie

Pochodzą z początku XIII wieku. Obecnie zaadaptowane na mieszkania. Istniejące zabudowania gospodarcze planuje się, po adaptacji do wykorzystania na pokoje gościnne. Istnieje możliwość utworzenia przynajmniej jednego gospodarstwa agroturystycznego.

W budynku stojącym u zbiegu ulic Górnej, Grabowskichj św. Jadwigi Śląskiej (foto 6 )


Foto 6

w jego części warsztatowej, istnieje możliwość utworzenia sali wystawowej „małe muzeum” rzemiosła z dziedziny ślusarstwa. Przez okres 40 lat powojennych lat, istniał warsztat ślusarski.

3.2.5. Kościół parafialny pw. Najświętszej Trójcy ( foto 7 )

Kościół wybudowano w stylu wczesnogotyckim i pochodzi z okresu XIII i XIV wieku.

Jako budulec posłużył kamień polny i ruda darniowa. W otoczeniu zabytkowego kościoła znajduje się krzyż pokutny z 1604 roku napiętnujący morderstwo, którego dopuścił się rycerz von Rothenburg. Godnym zwiedzenia jest kościół, w którym rzeźba ołtarza przedstawia modlącego się Chrystusa w Ogrójcu.

Foto 7

3.2.6. Budynek świetlicy wiejskiej foto 8 Obiekt pochodzi z 1900 roku.


Foto 8

Budynek posiada salę widowiskową ze sceną oraz zaplecze kuchenne. Wykorzystując dogodne położenia i przestrzenny układ pomieszczeń, obiekt należy adaptować z przeznaczeniem na Ośrodek animacji i kultury wiejskiej. W nim:

– siedziba zespołów artystycznych (chór, zespół taneczny)

– koła młodzieżowych zainteresowań,

– kawiarenka internetowa,

– towarzystwo turystyczno – krajoznawcze,

– siedziba stowarzyszeń.

W przyjętej koncepcji Dwór i jego otoczenie wraz ze Skansenem i ścieżką spacerowo – rowerową oraz Ośrodek animacji kultury wiejskiej utworzyłoby Centrum muzealno – kulturowe. Centrum oddalone od zgiełku dróg przelotowych. Strefa ciszy i spokoju .

3.3. Centrum sportowo – rekreacyjne

3.3.1. Park wiejski ( foto 9 )


Foto 9

Ochla jako wieś jedna z nielicznych wokół Zielonej Góry, posiada park. Starodrzew jest dziś bardzo przetrzebiony i trudno odtworzyć nieistniejące gatunki drzew , a także nieistniejące alejki. Zachowały się jeszcze stare dęby, kasztanowce i jeden platan. Uroku temu miejscu dodaje akwen wodny – staw.

Przywrócenie świetności parku polega na:

 1. budowie muszli koncertowej – występy zespołów muzycznych, folklorystycznych, imprezy wiejskich dożynek, festyny i inne.
 2. budowie utwardzonego placu do gier – tenisa ziemnego, piłki siatkowej, jazdy na łyżworolkach
 3. odbudowie nieistniejącej już wyspy na stawie – dodałaby uroku akwenowi
 4. budowie ( częściowym odtworzeniu ) alejki spacerowej
 5. budowie placu zabaw dla dzieci (ustawienie przyrządów zabawowych)
 6. wyznaczenie miejsc dla punktów gastronomicznych (podejścia wód. – kań. i energii elektrycznej)
 7. budowie szalet ( WC )
 8. budowie oświetlenia parkowego
 9. budowie przystani kajakowej

Ponadto proponujemy zmianę lokalizacji boiska sportowego, (obecnie przy cmentarzu) na nowy obiekt sportowy, wielofunkcyjny z nową lokalizacją w sąsiedztwie parku – jak na planie.
Całoroczna działalność parku (zimą możliwość korzystania z lodowiska) umożliwi miejscowej społeczności aktywny wypoczynek.

Odbudowa parku i budowa nowego obiektu sportowego, posłuży integracji społeczności napływowej z miejscową.

Alejką spacerową z parku można dotrzeć do łowiska ryb na osiedlu Ostoja.

3.3.2. Łowisko ryb ( foto 10 )


Foto 10

Zlokalizowane na południowym skraju wsi, opodal drogi do Jeleniowa. Powierzchnia lustra wody to blisko l hektar.

Na miejscu istnieje możliwość smażenia złowionych ryb, grilowania i biwakowania Jest wyznaczone miejsce pod pole namiotowe. Wspaniałe miejsce sobotnio – niedzielnego wypoczynku.

3.3.3. Punkt widokowy (foto 11 )

W centrum Ochli zlokalizowana jest wieża neogotycka, jaka pozostała po zespole kościoła ewangelickiego. Strzelista wieża symbolizuje miejscowość. Z najwyższego piętra przy dobrej przejrzystości powietrza można oglądać wyższe partie Kożuchowa i Nowogrodu Bobrzańskiego. Po wykonaniu niezbędnego remontu tj. naprawy dachu, wymiany opierzeń i orynnowania, wstawieniu okien, stanowiłaby atrakcję turystyczną jako punkt widokowy. W pracach remontowych należy uwzględnić odbudowę nieistniejących zegarów.


Foto 11

4. KIERUNKI ROZBUDOWY WSI.

4.1. Budownictwo jednorodzinne

Kierunek rozbudowy wsi skoncentrować po strome północno – zachodniej w kwadracie ulic: Zielonogórskiej, Folklorystycznej, Sadowej i ks. Wł. Terlikowskiego. Następnie po stronie południowo – zachodniej, od ulicy ks. Wł. Terlikowskiego w kierunku południowym wzdłuż ulicy Żagańskiej po zachodniej jej stronie.

4.2. Rozwój rzemiosła

W ślad za rozbudową wsi następować będzie rozwój drobnego rzemiosła w formie zakładów rzemieślniczych

– ciesielskie, instalacyjne, ogólnobudowlane, a także drobnej sieci handlowej artykułami ogólno – spożywczymi.

4.3 Infrastruktura techniczna

4.3.1. budowa kanalizacji sanitarnej w granicach starej wsi i nowych osiedli z uwzględnieniem terenów przewidzianych pod budownictwo jednorodzinne.

4.3.2. gazyfikacja

4.3.3. utwardzenie osiedlowych ulic

5. REALIZACJA – PODZIAŁ NA ETAPY

Mając na uwadze powyższy program , Grupa Działania na rzecz Odnowy Wsi Ochla proponuje jego realizację w następujących etapach:

5.1. ETAP I

 • realizacja punktu 3.2.3 tj. utwardzenie ulic stanowiących pierścień okołodworski
 • realizacja punktu 3.2.6. remont Sali wiejskiej
 • realizacja punktu 3.3.1. częściowa rewitalizacja parku wiejskiego

Ponadto zobowiązuje się Zielonogórską Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” w Zawadzie jako właściciela terenu – działki położonej w centrum wsi do:

 • wykonania nowej elewacji budynku handlowego
 • wykonania parkingu dla samochodów osobowych zgodnie z Polska Normą
 • zagospodarować zaplecze sklepu w formie małej architektury:
  – zadaszony śmietnik
  – zieleń niska i wysoka
 • oświetlenie terenu.

Tereny przy ul. Topolowej należące do Gminy uporządkować i utrzymywać w należytym porządku.

Etap I traktować należy jako zadanie priorytetowe

5.2. ETAP II

 • realizacja punktu 3.2.2. utwardzenie ulicy Grzybowej od skrzyżowania z ulicą Sadową do Skansenu (ścieżka rowerowo-spacerowa)
 • drugi etap realizacji punktu 3.3.1. budowa boiska wielofunkcyjnego.

5.3. ETAP III

realizacja punktu 3.3.3. punkt widokowy (wieża neogotycka)

6. Zakończenie

6.1. Przyjęty w programie kierunek rozwoju wsi jest możliwością na pozyskanie kilkudziesięciu miejsc pracy.

Zrealizowany program, może stać się bazą wypadową sobotnio – niedzielnego, a także świątecznego, wypoczynku dla mieszkańców Zielone Góry i osób przyjezdnych z okazji różnych imprez organizowanych w mieście i na terenie Skansenu. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej, łatwiejszy stanie się bezpośredni kontakt z Niemcami i na ich obecność też liczymy.

6.2. Autorzy koncepcji mają ogromną nadzieję, iż społeczność lokalna wykorzystując ów program zacznie podejmować bardziej odważnie decyzje o zaistnieniu, czyli wykorzystaniu szans, na rozwój własnych „biznesów”.

6.3 Niniejszy plan rozwoju i odnowy wsi, został zaprezentowany i zatwierdzony na zebraniu wiejskim przez lokalną społeczność.

6.4. Przedstawiony program, może być wykorzystany do szczegółowego opracowania projektu.

6.5. Realizacja programu przysporzy Ochli splendoru i rozgłosu.

%d blogerów lubi to: