Działalność

DZIAŁALNOŚĆ

  • informacje o zjazdach byłych mieszkańców  Ochli i ich potomków
  • informacje o spotkaniach członków  Stowarzyszenia
  • informacje o wycieczkach członków  Stowarzyszenia i mieszkańców Ochli
  • informacje o spotkaniach i imprezach organizowanych przez mieszkańców Ochli  i partnerskiej wsi Drehnow w gminie Peitz.

1. Wycieczki krajowe
2. Wycieczki zagraniczne
3. Spotkania integracyjne
4. Rajdy
5. Nabożeństwa ekumeniczne
6. Zawody wędkarskie
7. Imprezy okolicznościowe
8. Czynny udział w życiu wsi:

  • udział w planowaniu rozwoju urbanistycznego
  • udział w opiniowaniu dokumentacji technicznych dotyczących infrastruktury

9. Jubileusze:

  • 700 lecie Ochli
  • 10 lecie Parafii p.w. Najświętszej Trójcy

CENTRUM  SPOTKAŃ  POLSKO-NIEMIECKICH  w Ochli

W porozumieniu z Gminą Zielona Góra, oraz Gminą Peitz, Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Ochla  zaproponowało modernizację i adaptację istniejącego obiektu świetlicy wiejskiej w Ochli, na Centrum Spotkań Polsko- Niemieckich.

Założenia programowe:

1. Rozwijanie przyjaźni i współpracy między narodem polskim i niemieckim, w tym zwłaszcza między aktualnymi mieszkańcami gminy Peitz i byłymi mieszkańcami Ochli ( Ochelhermsdorf ) zamieszkałymi na terenie całych Niemiec, oraz tymi wszystkimi obywatelami Niemiec, którzy czują się związani z terenem powiatu zielonogórskiego i gminy Zielona Góra.

2. Popularyzacja wiedzy o historii i kulturze Polski i Niemiec , pomocnym w tym zadaniu będzie współpraca z Muzeum Etnograficznym „ SKANSEN  „ w Ochli.

3. Popularyzowanie znajomości języka niemieckiego wśród dorosłych i młodzieży z terenu gminy Zielona  Góra i powiatu zielonogórskiego, oraz języka polskiego wśród zainteresowanych obywateli Niemiec.
Prowadzenie działalności oświatowej i szkoleniowej, w tym zwłaszcza organizowanie kursów języka  niemieckiego i polskiego.

4. Organizowanie wycieczek, spotkań, odczytów, konferencji, koncertów, konkursów i wystaw.

5.  Organizowanie międzyszkolnych wymian młodzieży polskiej i niemieckiej.

6. Gromadzenie funduszy oraz tworzenie fundacji celowych.

DZIAŁALNOŚĆ KORZYŚCI ZE WSPÓŁDZIAŁANIA

Utworzenie Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich  w Ochli  jest czymś więcej niż kolejnym krokiem w stronę porozumienia pomiędzy narodami polskim i niemieckim na szczeblu samorządowym, w naszym powiecie i gminie, a także kamieniem milowym i to z wielu powodów.
Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich byłoby pierwszą inicjatywą polskich i niemieckich instytucji na szczeblu samorządowym – gmin, które połączyłyby we wspólnocie obie społeczności.  A więc modelowy przykład do naśladowania.

Miejsce dialogu i aktywnej współpracy.
Rozumieć i być rozumianym to podstawowe potrzeby człowieka, których spełnienie jest szczególnie ważne tam, gdzie spotykają się różne grupy narodowościowe ( Serbołużyczanie, Niemcy i Polacy ). Naszym celem jest przyczynianie się do wzajemnego zrozumienia i bliższego poznania.

W centrum uwagi to praca z młodzieżą.
Nieprzypadkowo trzonem naszej działalności  będzie praca z młodzieżą szkolną. W planach naszych zakładamy organizowanie tzw „zielonych szkół „ , zawodów sportowych, oraz wspólnego wypoczynku itp.

Warsztat i laboratorium przyszłości.
W naszej pracy nie chodzi o słowa, lecz o działanie, toteż postrzegamy  Centrum jako swoisty warsztat na rzecz przyszłości, jako punkt zbiorczy pomysłów i umiejętności najróżnorodniejszych grup zawodowych, pokoleń i warstw społecznych. Z pojęciem „warsztatu” wiążą się takie określenia jak „eksperyment” i „laboratorium”. Jesteśmy za tym!

Coś nowego można najwyżej zainicjować; czegoś nowego nie da się zaplanować w najdrobniejszych szczegółach. Nie stawiamy więc na tego rodzaju perfekcję, lecz na długotrwałe oddziaływanie i stałą inspirację.


%d blogerów lubi to: