Monthly Archives: Kwiecień 2012

Czy Południowa obwodnica miasta ma sens?

Oto cytat  tytułu artykułu z dnia 21.04.2012 ze strony internetowej „ONET  Wiadomości” dotyczącego budowy południowej  obwodnicy Zielonej Góry. W świetle planów jej budowy, ma ona przebiegać przez osiedla zlokalizowane w południowej części miasta. Dotyczy osiedla Jędrzychów i na dzisiaj jeszcze nie osiedla, ale miejscowości Ochla, przynależnej do gminy Zielona Góra.  I z tej to przyczyny nie sposób patrzeć obojętnie na zamiary miejskich planistów.

Patrząc perspektywicznie ,w niedalekiej przyszłości, także Ochla stanie się osiedlem w aglomeracji Zielonej Góry.   Trzeba być naprawdę  krótkowzrocznym, aby planowaną obwodnicę projektować pomiędzy osiedlami oddzielając je na wieki.  Nic dodać nic ująć. Planiści i urbaniści Zielonej Góry niech wyjadą po naukę do Kazachstanu! A tłumaczenie, że brak jest środków na realizację szerzej zakrojonego zadania sprowadza się do polskiego przysłowia, które  mówi: „Jeżeli  nie ma się  miedzi  to się na D…siedzi”. Nie można rozwiązywać miejskich problemów komunikacyjnych połowicznie i cedować uciążliwości komunikacyjne na miejscowości obecnie przynależne do gminy ( przykład Raculi ) . Stowarzyszenie domagać się będzie wglądu do projektu planu w/w obwodnicy, w celu konsultacji z naszym społeczeństwem i wyrażenia opinii w imieniu  mieszkańców  Ochli.

Nic o nas bez nas!