Monthly Archives: Wrzesień 2011

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w OCHLI

            Otwieramy stronę internetową drugiej,  po SPWO, społecznej organizacji działającej na terenie naszej wsi. Działalność OSP w Ochli datuje się od wczesnych lat  po wyzwoleniu tych ziem. Więcej  na  stronie  OSP.

INWENTARYZACJA ZABYTKOWEGO DRZEWOSTANU

Dotarła do nas informacja o wykonaniu wstępnej inwentaryzacji starego, zabytkowego drzewostanu, który jeszcze ocalał,  na terenie naszej miejscowości. Opracowania dokonali mieszkańcy Ochli, miłośnicy przyrody, jeden z Panów to prof. dr hab. Leszek Jerzak,  Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych i Kierownik Katedry Ochrony Przyrody Uniwersytetu Zielonogórskiego, związany zawodowo.  Drugi z Panów to mgr inż. Paweł Szymon Towpik, Kierownik Ośrodka Badań Genealogiczno-Heraldycznych i Regionalnych ”HISTORIAE” w Ochli, miłośnik przyrody, z zawodu historyk, od urodzenia mieszkaniec Ochli. Wykonali mrówcza pracę, której nie należy zaprzepaścić. W piśmie do Wójta Gminy zwracają się z prośbą o ustanowienie zabytkowych  drzew pomnikami przyrody. Warto zwrócić uwagę na to, co jeszcze w naszym otoczeniu pozostało. My, jako Stowarzyszenie wspierać będziemy,  każdą formę ochrony przyrody. Więcej informacji na stronie „ Wydarzenia”: TUTAJ.